Το τετραγωνικό μέτρο της Ε τάξης

ΑΠΟ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - Φεβ• 21•14

Μια μέρα, την ώρα των μαθηματικών, κάναμε μια άσκηση που ζητούσε να φτιάξει ο καθένας από ένα (χρωματιστό) τετραγωνικό δεκατόμετρο.

Την άλλη μέρα φέραμε στην τάξη τα πολύχρωμα τετραγωνάκια και τα κολλήσαμε στον τοίχο.

Για να ολοκληρωθεί όμως το τετραγωνικό μας μέτρο φτιάξαμε το κάθε παιδί από 7 με 8 τετραγωνικά δεκατόμετρα.

Έτσι ολοκληρώθηκε το τετραγωνικό μέτρο της Ε΄ τάξης.τετραγ.μ

Αναστασία

Σχολιάστε

Top