Οι δημιουργίες των μαθητών για την εβδομάδα προγραμματισμού

Students of 2nd Primary School created many activities. They made their own digital pictures, made the code and exchanged codes with their students in order to find the hidden picture.5th grade students made some scratch animations. Oblects move, spin, change colors, play sounds etc. Watch one of their project

scratch robandme

With 1st and 2nd grade we imagine our robots, what they are programmed to do, we name them and play! Watch what they think

https://padlet.com/nataliageorgitziki/pk51ec7a6p2p6xt5

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης