Τι μας δίνει χαρά στην εργασία;

Ερ 4

Δημιουργία ερωτηματολογίου και συγγραφή: Θεόφιλος Βαλάσης, Θεοφανία Μουλά

Εισαγωγή

Εξερευνώντας την ποικιλία των συναισθημάτων σε διάφορες καταστάσεις, πραγματοποιήσαμε έρευνα με θέμα το συναίσθημα χαράς από την εργασία. Αφού συμβουλευτήκαμε κάποιες έγκυρες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα, διατυπώσαμε λίγες ερωτήσεις και συντάξαμε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, με τίτλο  «Τι σας κάνει χαρούμενους στην εργασία;». Με τις δύο κύριες  ερωτήσεις του ερωτηματολογίου έγινε μια πρώτη προσπάθεια να μάθουμε 1) αν νιώθουν το συναίσθημα της χαράς από την εργασία τους οι άνθρωποι στο κοντινό περιβάλλον μας και, εάν ναι, 2) ποιοι παράγοντες  από την εργασία τους δημιουργούν αυτό το συναίσθημα. Απευθύναμε το ερωτηματολόγιο κυρίως  στους γονείς και κηδεμόνες  των μαθητών του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας, στους καθηγητές/ καθηγήτριες και σε όποιον άλλο ενδιαφερόταν να συμβάλει. Η ανταπόκριση  ήταν καλή και χαρήκαμε πολύ όλη η  ομάδα σύνταξης (ΟμαΣ) του School Hub, καθώς το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 110 άτομα.

Εργαλείο της έρευνας

Το ερωτηματολόγιό μας είναι ανώνυμο και δημιουργήθηκε στην εφαρμογή Google forms. Αυτό μας επιτρέπει να δούμε τα αποτελέσματα και σε φύλλο excel και οπτικοποιημένα σε πίτες και ραβδογράμματα.

Αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι δύο πρώτες συγκεντρώνουν δημογραφικά στοιχεία;  την ηλικία σε δεκαετίες χωρισμένες σε 5 ομάδες  (από 20-29 ως 50-59 ετών) και τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (από 5 ως 35 χρόνια).

Η  τρίτη ερώτηση είναι: “Η δουλειά μου με κάνει χαρούμενο/ -η” με επιλογές για απάντηση Ναι/ Όχι.

Η τέταρτη ερώτηση είναι “Στη δουλειά μου με ικανοποιεί περισσότερο …” και ο ερωτώμενος/ η ερωτώμενη πρέπει να επιλέξει 2 απαντήσεις από μια λίστα 5 επιλογών ή να γράψει “άλλη” απάντηση σε πλαίσιο

Περιγραφή των αποτελεσμάτων

Οι ηλικίες που κυριαρχούν, είναι 40 ως 59 ετών και αποτελούν το 91% στο δείγμα μας. Συγκεκριμένα, το 43.6%  των ατόμων που απάντησαν (48 άτομα)  έχουν ηλικία 50-59 χρόνια και το 39.1% (δηλαδή, 43 άτομα) έχουν  ηλικία 40-49.

Σχετικά με  την εργασιακή εμπειρία, 30 χρόνια εργασίας έχει το 34% και 20 χρόνια το 43%.

Ένα συντριπτικό ποσοστό 92,7% όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έδωσαν θετική απάντηση, ΝΑΙ, στην ερώτηση αν η εργασία τους/τις κάνει χαρούμενους.

Στη διευκρινιστική ερώτηση, ποιοι παράγοντες της εργασίας προκαλούν τη χαρά,  από τη λίστα 5 επιλογών έχουμε και πάλι μια επιλογή με πολύ  μεγάλη συγκέντρωση θετικής απάντησης, το αντικείμενο της εργασίας. Ο  δεύτερος σε προτίμηση παράγοντας χαράς είναι οι συνεργάτες με ποσοστό 48.2%. Ακολουθούν ο χώρος εργασίας με 35,5%, το βολικό ωράριο με 33,6% και ο μισθός/ αμοιβή με 24,5%.

3-4

Συμπεράσματα

Το δείγμα της έρευνας δεν είναι μεγάλο σε αριθμό ώστε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα. Ωστόσο, μας ενθουσίασε η ανταπόκριση στην πρώτη ερευνητική μας προσπάθεια.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας είναι από 40 ως 60 ετών. Είναι, λοιπόν, σε παραγωγικές ηλικίες και συμμετέχουν στον χώρο εργασίας αρκετά χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη ότι μεγάλο μέρος του δείγματός μας, 83/110 άτομα, έχουν εργασιακή  εμπειρία πάνω από 20 χρόνια, μπορούμε να πούμε πως έχουν μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για τη δουλειά τους και τα ανάλογα συναισθήματα έχουν κατασταλάξει. Επομένως, οι πληροφορίες που μας δίνουν έχουν βαρύτητα.

Οι 102 από το σύνολο 110 των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνά μας δήλωσαν ότι η εργασία τους/τις  κάνει χαρούμενους/ες. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δημιουργεί πολλές σκέψεις. Για παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι στο κοντινό περιβάλλον μας έχουν αυτό το ευχάριστο και σπουδαίο συναίσθημα. Επιπλέον, μάθαμε ότι σε αρκετές έγκυρες έρευνες αναφέρεται πως η ικανοποίηση από την εργασία αυξάνεται αναλόγως με την αύξηση της ηλικίας. Κάτι τέτοιο φαίνεται και στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μας, αφού οι απαντήσεις  δόθηκαν από ανθρώπους άνω των 40 και περισσότερο άνω των 50 ετών.

Όπως είδαμε, στο ερώτημα ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν χαρά στην εργασία, το 87% εκφράζει ικανοποίηση από το αντικείμενο της εργασίας. Η απάντηση αυτή έχει μεγάλη απόκριση και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη επιλογή.  Είναι ενδιαφέρον ότι το περιεχόμενο της δουλειάς είναι ο κύριος λόγος που προκαλεί θετικά συναισθήματα, χαρά, στον εργαζόμενο/ την εργαζόμενη. Επίσης, μας κάνει να σκεφτούμε ότι το αντικείμενο της εργασίας πράγματι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος.

Δεύτερος παράγοντας χαράς είναι οι συνεργάτες, οι άνθρωποι λοιπόν στον χώρο εργασίας είναι λόγος χαράς, κάτι που έχει διαπιστωθεί σε πολλές έρευνες για τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στην επαγγελματική ζωή.

Η αμοιβή φαίνεται ένας παράγοντας που επέλεξαν το 24,5% ως πηγή χαράς. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, ούτε φαίνεται βέβαια στις πρώτες επιλογές. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στο δείγμα μας δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με μεγάλους μισθούς. Μπορεί, όμως, και να σημαίνει ότι η αμοιβή δε θεωρείται από τους πρώτους παράγοντες χαράς.

Η μικρή έρευνά μας είχε πολύ ενδιαφέρον. Θα θέλαμε να τη συνεχίσουμε, εξερευνώντας και άλλους παράγοντες, για παράδειγμα τι επάγγελμα κάνουν όσοι/ όσες  έχουν δηλώσει χαρά από το αντικείμενο της εργασίας και πολλά άλλα.

 

Σχολιάστε

Top