Βιωματική Φυσική Αγωγή

Ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής

Η Φυσική Αγωγή επιτελείται σε ανοικτούς κυρίως χώρους όπου το παιδί βιώνει με το σώμα του την γνώση που του προσφέρει ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής, καθώς καλείται όχι μόνο να καταλάβει τις πληροφορίες που του μεταδίδει, αλλά και να τις εκτελέσει ταυτόχρονα. Ωστόσο η συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός των στενών ορίων του σχολικού περίγυρου προσθέτει πολλαπλές μαθησιακές ευκαιρίες. Για παράδειγμα τα παιδιά στο μάθημα της κολύμβησης μπορούν να βιώσουν και να μάθουν έννοιες όπως είναι

  • η άνωση,
  • η πυκνότητα,
  • η ροή των υγρών,
  • το υδροδυναμικό σχήμα,
  • το εκτόπισμα, η επίπλευση,
  • η αντίσταση κ.λπ.

Έννοιες που είναι δύσκολο να διδαχτεί ο μαθητής μέσα στην αίθουσα σε θεωρητικό επίπεδο.  Αντιθέτως  μπορεί  να τις αντιληφθεί ήδη από τη φοίτησή του στην Τρίτη τάξη του δημοτικού, να έρθει σε βιωματική γνώση με αυτές τις φυσικές δυνάμεις και αρχές.

Παρόμοιας φύσεως  δραστηριότητες

Δραστηριότητες που σχετίζονται με την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό και θα μπορούσαν να υλοποιηθούν είναι η πεζοπορία και η δραστηριότητα προσανατολισμού σε κάποιο εθνικό δρυμό ακόμα και μια εκδρομή τον χειμώνα για σκι στο βουνό. Φανταστείτε με πόσες έννοιες μπορούν να έρθουν σε επαφή τα παιδιά και με εντελώς βιωματικό τρόπο αλλά και από πρώιμη ηλικία να τις κατανοήσουν. Γεωλογία, υψόμετρο, ατμόσφαιρα, εξάτμιση, τριβή, πάγος, μαγνητισμός, αστρονομία, ουράνια σώματα για να αναφέρω μερικά.Blured omada savvatou 2018 DSC_0001

Το μόνο που χρειάζεται

Απαραίτητο είναι να υπάρχει:

  1. ο σχεδιασμός από την σχολική μονάδα και
  2. η έγκαιρη χρηματοδότηση από την πολιτεία ή από την τοπική κοινωνία.

Το όφελος για τα παιδιά είναι πολλαπλό διότι η επαφή με την φύση και την φυσική δραστηριότητα με βιωματικό τρόπο είναι δυνατόν να τους αναπτύξει το ερευνητικό ενδιαφέρον και να τα κάνει να αποκτήσουν ερευνητικό μυαλό (inquiring mind) να αγαπήσουν την επιστήμη και μεγαλώνοντας να ασχοληθούν με αυτή αν όχι σαν επάγγελμα τουλάχιστον ως ενδιαφέρον στον ελεύθερο χρόνο τους. Θα τα μετατρέψει σε  πολίτες  που θα τους αρέσει να παρατηρούν, να αγαπούν  τη φύση και τα πράγματα, να βγάζουν συμπεράσματα συλλέγοντας στοιχεία και γεγονότα. Τη δεξιότητα αυτή θα μπορούν να την μεταφέρουν αργότερα και στην ζωή τους όποιο μονοπάτι και αν διαλέξουν να ακολουθήσουν.

Σχολιάστε

Top