Βιωματική Φυσική Αγωγή

Ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής Η Φυσική Αγωγή επιτελείται σε ανοικτούς κυρίως χώρους όπου το παιδί βιώνει με το σώμα


Μαθήματα Κολύμβησης

Το σχολικό έτος 2016-7 ξεκίνησε η υλοποίηση του  Προγράμματος  κολύμβησης υποχρεωτικά για τους μαθητές της τρίτης τάξης των σχολείων μας στο

Top