Δουλεύοντας για να κερδίσουμε το γράμμα Τ

Ολοκληρώσαμε συνεργατικά μία μυστική ζωγραφιά δίνοντας οδηγίες στη γλώσσα του υπολογιστή. Κάθε τάξη ήξερε ένα μέρος της ζωγραφιάς , το  κωδικοποίησε, ανέβασε τον αλγόριθμο στη σελίδα του twinspace και ζήτησε από τους συνεργάτες του από άλλα σχολεία να τον αποκωδικοποιήσουν. Η ζωγραφιά ολοκληρώθηκε σε ένα συνεργατικό έγγραφο google.20220503_130828 20220505_093224 b86b6961d_opt b29039c65_opt b593165a5_opt bbbb24325 c5b4bffbd_opt