Τελικό προϊόν της αποστολής Τ

Η μυστική μας ζωγραφιά ολοκληρωμένη!!!

Ζωγραφίσαμε, διαβάζοντας κώδικες όπως αυτούς:

 

ΚΩΔΙΚΑΣ Α ΤΑΞΗΣ

σειρά 3: 000011110000 κόκκινο

σειρά 4: 000011110000 πράσινο

σειρά 5: 000011110000 πράσινο

σειρά 6: 000011110000 πράσινο

 

ΚΩΔΙΚΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ

σειρά 7: 000011110000 πράσινο

σειρά 8: 000011110000 πράσινο

σειρά 9: 000011110000 μπλε

σειρά 10: 000011110000 κόκκινο

 

ΚΩΔΙΚΑΣ Δ ΤΑΞΗΣ

σειρά 11:000011110000  μπλε

σειρά 12:000100001000 μπλε, 00001111000 πράσινο

σειρά 13:001100001100 μπλε, 000011110000 πράσινο

σειρά 14:001100001100 μπλε, 000011110000 πράσινο

 

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε ΤΑΞΗΣ

σειρά 15: 011100001110 μπλε, 000011110000 πράσινο

σειρά 16: 111100001111 μπλε, 000011110000 πράσινο

σειρά 17: 111100001111 μπλε, 000011110000 πράσινο

σειρά 18: 000110011000 κίτρινο, 000001100000 κόκκινο

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ

σειρά 19: 001010010100 KITΡΙΝΟ, 000001100000 ΚΟΚΚΙΝΟ

σειρά 20: 010010010010 ΚΙΤΡΙΝΟ, 000001100000 ΚΟΚΚΙΝΟ

σειρά 21: 100010010001 ΚΙΤΡΙΝΟ, 000001100000 ΚΟΚΚΙΝΟ

σειρά 22: 000010010000 ΚΙΤΡΙΝΟ, 000001100000 ΚΟΚΚΙΝΟ

 

Κάθε τάξη έλυσε τον κώδικα που δημιούργησαν οι συνεργάτες:

  • η Α έλυσε τον κώδικα της Γ
  • η Γ έλυσε τον κώδικα της Α
  • η Δ έλυσε τον κώδικα της Ε
  • η Ε έλυσε  τον κώδικα της ΣΤ
  • η ΣΤ έλυσε τον κώδικα της Δ

 

…και να το αποτέλεσμα!ad6db4ebb_opt b877ae69f_opt bc8efb14b_opt Τελικό προϊόν- 2η αποστολή