Δουλεύοντας για να κερδίσουμε το γράμμα E

Kαταθέσαμε τις ιδέες μας για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και για τον τρόπο συναρμολόγησης στο διαδικτυακό εργαλείο tricider, επιχειρηματολογήσαμε και ψηφίσαμε ώστε να καταλήξουμε στον τρόπο κατασκευής ενός μοντέλου που να προσομοιάζει σωστά τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Στο τέλος η κάθε τάξη έφτιαξε το δικό της ηλιακό σύστημα, το βιντεοσκόπησε και το ανήρτησε σε μια συνεργατική έκθεση ηλιακών συστημάτων.

20220513_084943

b6933d7f7

ac7e316ff

b9bce56f7

b66e970c7

bca8b62bf

bd8cd7ecf

be8dcc08f