3η αποστολή, με λίγα λόγια…

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση με τις οδηγίες για την τρίτη μας αποστολή!