Δουλεύοντας για να κερδίσουμε το γράμμα Α

Οι μαθητές από κάθε σχολείο γράψαμε ένα μέρος από τους στίχους ενός συνεργατικού τραγουδιού και κατασκευάσαμε ζωγραφίες, πίνακες ή πόστερ εμπνευσμένοι από εικόνες του ηλιακού μας συστήματος. Έπειτα συμφωνήσαμε τη μελωδία  στη 2η διαδικτυακή μας συνάντηση, τραγουδήσαμε και ηχογραφήσαμε το τραγούδι και μόλις ολοκληρώθηκε η δουλειά από όλους τους συμμετέχοντες, έγινε η τελική επεξεργασία του τραγουδιού και η δημιουργήσαμε το τελικό video (εικόνα και ήχος)!

20220505_131518

20220505_131532

20220506_110740

20220506_110749

aca31bff7_opt

b0b904557_opt

b76326467_opt

bb894be67_opt

bba4af68f_opt

a95fe4427

aa989e4b7

b17594817

b18221187