Δουλεύοντας για να κερδίσουμε το γράμμα Μ

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων (Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων) συμπληρώσαμε, σε ένα συνεργατικό υπολογιστικό φύλλο google, τον πίνακα με τις αποστάσεις των πλανητών από τον ήλιο, υπολογίζοντας την απόσταση με εκτίμηση και κλίμακα και στη συνέχεια με βάση αυτές τις μετρήσεις:

  • οι μεγάλοι μαθητές (Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων) μοντελοποιήσαμε το ηλιακό μας σύστημα στον υπολογιστή (χρήση του συνεργατικού εργαλείου genil.ly), ενώ
  • οι μικροί μαθητές (Α΄, Γ΄ τάξεων) μοντελοποιήσαμε το ηλιακό μας σύστημα  στο χώρο τοποθετώντας τους πλανήτες στη σωστή απόσταση από τον ήλιο, χρησιμοποιώντας απλά υλικά και αυτοσχέδιο μέτρο.

be950eebf

bc8a9177f

20220517_130806

b76ce8b9f

b86c978bf

b3680985b

ba921a3df

bb7872a3f

bc7966fff

bdaeb645f