Τελικό προϊόν της αποστολής Μ

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων (Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων) συμπληρώσαμε, σε ένα συνεργατικό υπολογιστικό φύλλο google, τον πίνακα με τις αποστάσεις των πλανητών από τον ήλιο, υπολογίζοντας την απόσταση με εκτίμηση και κλίμακα ως εξής:

  • Η Δ΄ τάξη συμπλήρωσε τις αποστάσεις του Ερμή και του Άρη
  • Η Ε΄ τάξη συμπλήρωσε  τις αποστάσεις της Γης, της Αφροδίτης και του Δία
  • Η Στ΄ τάξη συμπλήρωσε τις αποστάσεις του Κρόνου, του Ποσειδώνα και του Ουρανού

τελικος πινακας

 

Με βάση αυτές τις μετρήσεις:

- οι μεγάλοι μαθητές (Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων) μοντελοποιήσαμε το ηλιακό μας σύστημα στον υπολογιστή (χρήση του συνεργατικού εργαλείου genil.ly). Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε την προσομοίωση.

Στιγμιότυπο οθόνης 2022-05-26 184840

 

- οι μικροί μαθητές (Α΄, Γ΄ τάξεων) μοντελοποιήσαμε το ηλιακό μας σύστημα στο χώρο χρησιμοποιώντας απλά υλικά και τοποθετώντας τους πλανήτες στη σωστή απόσταση από τον ήλιο.

bc7966fff be950eebf bb7872a3f