Αξιολόγηση 5ης αποστολής

Η αποστολή Μ ήταν η πιο σύντομη από όλες, λόγω έλειψης χρόνου. Ίσως αυτή να ήταν και η αιτία που οι μαθητές την απόλαυσαν λιγότερο από τις άλλες αποστολές. Η πλειοψηφία συνέχισε, βέβαια να μένει ικανοποιημένη από τη δρασηριότητα και, ιδίως οι μικρότεροι μαθητές, οι οποίοι απόλαυσαν αρκετά τη διαδικασία, δεδομένου ότι η παραλλαγή για αυτούς ήταν πιο βιωματική! Στιγμιότυπο οθόνης 2022-05-26 185845