Διάχυση

Το έργο κοινοποιήθηκε σε:

1. Ιστοσελίδες και blogs των σχολείων

2. Τοπικές εφημερίδες

3. Περιοδικό στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο
4. Σε ανακοινώσεις στο ΠΣΔ

5. Γονείς/ κηδεμόνες και τοπική κοινωνία (viber- facebook, γιορτή λήξης σχολικού έτους)