Αξιολόγηση

Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν 3 μορφές αξιολόγησης

 1. Αρχική/ Διαγνωστική: Στην αρχή κάθε εργαστηρίου για να προσδιοριστεί το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων των μαθητών σε κάθε τομέα μελέτης και να προσδιοριστούν πιθανές δυσκολίες.

  • Χρήση εννοιολογικού χάρτη (ιδεοθύελλα)

Ιδεοθύελλα

 2. Διαμορφωτική: Κατά τη διάρκεια και μεταξύ των αποστολών για τον προσδιορισμό της επιτυχούς πορείας των μαθητών προς την κατάκτηση των στόχων και την τροποποίηση του σχεδιασμού των επόμενων δράσεων (δες τις αξιολογήσεις σε κάθε τεύχος)

  • Δημοσκόπηση σε κάθε εργαστήριο
  • Χρήση συνεργατικού πίνακα καταγραφής εντυπώσεων/ δυσκολιών
  • Αυτοαξιολόγηση μαθητών με κουιζ ή ρουτίνες σκέψης
  • Διαμορφωτική αξιολόγηση από εκπ/κους στις τηλεσυναντήσεις (επαναπροσδιορισμός δραστηριοτήτων και αξιολόγηση πορείας κατάκτησης στόχων)

 3. Τελική: Ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων

  • Αξιολόγηση μαθητών μέσω κουίζ (kahoot)Λήψη αρχείου

Reports - Kahoot!_page-0001

  • Παραγωγή κειμένων που περιγράφουν τα εργαστήρια για διαδικτυακή εφημερίδα (τεύχος: Οι μαθητές αρθρογραφούν)
  • Αναδιαμόρφωση εννοιολογικού χάρτη/ ανασκόπηση
  • Αξιολόγηση έργου από τους μαθητέςΛήψη αρχείου

  • Αιολόγηση έργου από τους εκπαιδευτικούςΛήψη αρχείου