ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΤΑΪ

R

 

Γράφει ο Νεκτάριος Κρητικάκης, Γ΄1

Το Πλαίσιο Σεντάι για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) για τα έτη 2015-2030 αποτελεί την πρώτη μεγάλης σημασίας συμφωνία της αναπτυξιακής ατζέντας  μετά το 2015, θέτοντας 7 στόχους και 4 προτεραιότητες δράσης. Το Πλαίσιο Σεντάι αποτελεί  15ετή, εθελοντική, μη δεσμευτική συμφωνία που αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο του κράτους στη μείωση του κινδύνου καταστροφών,  ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζει την ευθύνη όλων των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα και λοιπών εταιριών. Στόχος είναι η ουσιαστική μείωση του κινδύνου καταστροφής και απώλειας ανθρώπινης ζωής. Το Πλαίσιο Σεντάι αποτελεί τη συνέχεια του Πλαισίου Δράσης Hyogo 2005-2015 «Οικοδομώντας την Ανθεκτικότητα των Εθνών και των Κοινοτήτων στις Καταστροφές» και είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2012 καθώς και των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν από τον Ιούλιο 2014 έως τον Μάρτιο 2015. Οι διαπραγματεύσεις υποστηρίχθηκαν από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η νέα Συμφωνία προβλέπει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ ωθεί τα μέλη να διαμορφώσουν εθνικά σχέδια δράσης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών τους σε διοξείδιο του άνθρακα. Η διαμόρφωση των συνθηκών για το κλίμα που προβλέπει η Συμφωνία, είναι η κατάλληλη ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Δράσης του Sendai για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς των ανθρώπων στις επικείμενες καταστροφές. Η προώθηση της πράσινης οικονομίας και η ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας, συμβάλλει στην μείωση των κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήματα και ευνοεί την ανάπτυξη μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου από καταστροφές.

Μέχρι στιγμής, 156 χώρες στον κόσμο έχουν θέσει κάποιους από τους παγκόσμιους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Σεντάι, ενώ 76 από αυτές προσπαθούν να επιτύχουν και τους επτά.

 

Στόχος Α- Θάνατοι και αγνοούμενοι που σχετίζονται με καταστροφές (εκτός του COVID: Οι θάνατοι λόγω καταστροφών μειώθηκαν από 1,60 ανά 100.000 ανθρώπους το 2005-2015 σε 1,15 ανά 100.000 ανθρώπους το 2013-2022 (μείωση 28%). • Κατά την περίοδο 2015-2022, η μέση ετήσια θνησιμότητα λόγω καταστροφών ανήλθε σε 41.789 άτομα.

Στόχος Β - Πληθυσμός που έχει πληγεί από καταστροφές: Ο αριθμός ατόμων που επλήγησαν από καταστροφές αυξήθηκε από 1.092 ανά 100.000 πληθυσμού την περίοδο 2005-2015 σε 2.034 κατά την περίοδο 2013-2022 (αύξηση 86%). • Κατά μέσο όρο, περισσότεροι από 130 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονταν από καταστροφές κάθε χρόνο παγκοσμίως κατά την περίοδο 2015-2022.

Στόχος Γ- Οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με καταστροφές: Η άµεση οικονοµική ζηµία ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 0,37% του παγκόσµιου ΑΕΠ των χωρών που αναφέρουν την περίοδο 2015-2022. Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι το 2022, οι άμεσες οικονομικές ζημίες αντιστοιχούν στο 0,83% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Στόχος Δ - Ζημιές από καταστροφές σε ζωτικής σημασίας υποδομές και διακοπή βασικών υπηρεσιών: Από το 2015 έως το 2022, πάνω από 800.000 μονάδες και εγκαταστάσεις υποδομής ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν λόγω καταστροφών. Την ίδια περίοδο, περισσότερες από 12 εκατομμύρια υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και άλλων βασικών υπηρεσιών επλήγησαν από καταστροφές.

Στόχος Ε - Εθνικές και τοπικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου καταστροφών: 126 χώρες ανέφεραν ότι έχουν εθνικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου καταστροφών, σε σύγκριση με 55 το 2015 (τα δύο τρίτα των χωρών στον κόσμο και αύξηση 130% από την υιοθέτηση του Πλαισίου Sendai), ενώ 102 χώρες ανέφεραν ότι έχουν τοπικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου καταστροφών.

Στόχος ΣΤ- Διεθνής συνεργασία για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών: Η διεθνής συνεργασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει περιορισμένη, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες ανέφεραν μόνο 304 εκατομμύρια δολάρια επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας συν άλλες επίσημες ροές για τη στήριξη δράσεων μείωσης του κινδύνου καταστροφών το 2021. Από το 2005 έως το 2022, αναφέρθηκαν 1.742 προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη χρήση τεχνολογίας και καινοτομίας στη μείωση του κινδύνου καταστροφών από 39 χώρες.

Στόχος Ζ - Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων: 101 χώρες ανέφεραν ότι είχαν τέτοια συστήματα, σε σύγκριση με 47 χώρες το 2015 (αύξηση 114%). Τα δύο τρίτα (66%) αυτών των χωρών ανέφεραν ότι έχουν αξιολογήσει αυτά τα συστήματά τους με «περιορισμένη έως μέτρια επίδοση».

 

 

Σχολιάστε

Top