Κατάληψη 2019-20

Στο διάστημα από τις 19/11/19 μέχρι τις 22/11/19 πραγματοποιήθηκε κατάληψη του σχολικού χώρου από τους μαθητές του σχολείου μας.katalipsi Από τους κύριους λόγους της κατάληψης τα κτιριακά προβλήματα του σχολείου. Στην κατάληψη αυτή, που διήρκησε 4 ημέρες, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών  ψήφισε υπέρ, για τις πρώτες 2 ημέρες. Σιγά σιγά, όμως, οι μαθητές που έρχονταν στο σχολείο όλο και λιγόστευαν γιατί είχαν βαρεθεί απλά να κάθονται στο σχολείο ενώ ήταν κλειστό. Τα παιδιά του 15μελούς παρόλα αυτά προσπαθούσαν να πείσουν τους μαθητές να μπουν μέσα, είτε για να ψηφίσουν είτε για να μην ανοίξει το σχολείο. Οι καθηγητές με τη σειρά τους και αυτοί είχαν απογοητευτεί με τα παιδιά που κρατούσαν το σχολείο κλειστό, χωρίς ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους. Οι μέρες οι οποίες χάθηκαν θα αναπληρωθούν με την ακύρωση τεσσάρων περιπάτων.

Σχολιάστε

Top