Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών

  Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών ιδρύθηκε το έτος 1997 από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «ΦΙΛΙΠΠΟΣ». Βρίσκεται

Στρατιωτικό Μουσείο Γιαννιτσών

      Το Στρατιωτικό Μουσείο Γιαννιτσών βρίσκεται στο κέντρο του πεζόδρομου της πόλης των Γιαννιτσών και στεγάζεται στο ισόγειο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας

Το μουσείο της Πέλλας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, σε άμεση γειτνίαση με το σύγχρονο οικισμό της Πέλλας

Top