5ο Αθλόραμα

αρχείο λήψης

Το 5ο Αθλόραμα  έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2019  το Σάββατο. Ειχε αθλήματα  όπως ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ  ΡΙΨΗ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟς  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟς  ΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΝΤΩ. Eιχε μαζευτεί  πολύς κόσμος που είχαν έρθει με τους φίλους τους ή με τις φίλες τους και παιδία έως 13 ετών. Ώρες 10 :00  13:00

Mαρία Μ. Δ2

 

Σχολιάστε

Top