Η ΥΛΟΤΟΜΙΑ

Εικόνα1

Υλοτομία είναι το κόψιμο δέντρων από το δάσος για την ξυλεία τους.

Είναι η διαδικασία κοπής, αρχικής επεξεργασίας και μεταφοράς των δέντρων -σε μορφή κορμών- από το δάσος σε μια τοποθεσία για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Μπορεί να περιλαμβάνει τη σύρση των κορμών, την  επεξεργασία τους και τη φόρτωση των κορμών σε φορτηγά ή άλλα μεταφορικά μέσα.

Εικόνα1

Ως διαδικασία, η υλοτομία (ή υλοτόμηση) αποτελεί την αρχή μιας αλυσίδας εφοδιασμού που παρέχει την πρώτη ύλη της ξυλείας για πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, λ.χ. ξύλο για κατοικίες, κατασκευές, θερμική ενέργεια και πολλά προϊόντα ξύλου, χαρτιού και χαρτονιού. Τα συστήματα υλοτομίας χρησιμοποιούνται επίσης για την ορθή διαχείριση των δασών, τη μείωση του κινδύνου των πυρκαγιών και την αποκατάσταση των λειτουργιών του δασικού οικοσυστήματος.

Η παράνομη υλοτομία αναφέρεται στη συγκομιδή, μεταφορά, αγορά ή πώληση ξυλείας κατά παράβαση των νόμων. Η ίδια η διαδικασία συγκομιδής μπορεί να είναι παράνομη, στην περίπτωση που γίνεται  χρήση εντελώς παράνομων μέσων για την πρόσβαση στα δάση. Δηλαδή την χωρίς άδεια υλοτόμηση,  την υλοτομία σε μία προστατευόμενη δασική περιοχή,  την παράνομη κοπή προστατευόμενων δασοπονικών ειδών, ή τέλος την κοπή και επεξεργασία ξυλείας πέραν των συμφωνημένων ορίων.

Για πολλούς ανθρώπους η υλοτόμηση είναι κάτι παραπάνω από μία απλή δουλεία, είναι τρόπος ζωής…

 

Γεώργιος Π. Ε2

 

2 σχόλια στο Η ΥΛΟΤΟΜΙΑ

  1. καλό πολύ καλό μόνο που θα προτιμούσα πιο πολλές πληροφορίες

Σχολιάστε

Top