Επαγγέλματα υπό εξαφάνιση

          Για σύνεργα είχε το καρότσι, με το οποίο μετέφερε τον πάγο, την λαβίδα ή τσιμπίδα, με την οποία έπιανε τον πάγο και [...]

Χωρίς εικόνα

Η σημασία των φάρων

  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ Συντελεί αποφασιστικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας προφυλάσσοντας ανθρώπινες ζωές και πλωτά μέσα, με το να κατευθύνει τα πλοία σε σωστές πορείες [...]