Η σημασία των φάρων

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ

YF187 Συντελεί αποφασιστικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας προφυλάσσοντας ανθρώπινες ζωές και πλωτά μέσα, με το να κατευθύνει τα πλοία σε σωστές πορείες και με ασφαλή προσέγγιση στα λιμάνια.

 

 Συντελεί στην αποφυγή οποιασδήποτε καταστροφής εξ” ατυχήματος ή ρύπανσης του θαλασσίου οικοσυστήματος που ως γνωστόν έχουν ολέθριες συνέπειες στις παράκτιες περιοχές, τον τουρισμό, την αλιεία και την εν γένει οικονομική δραστηριότητα των περιοχών.

 Οι Φαροφύλακες και τα Φαρόπλοια ως εκ της αποστολής τους και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, περισυνέλεξαν ναυαγούς .

Τέλος η σημασία της παρουσίας του Φαροφύλακα σε παραμεθόριες περιοχέςνήταν και παραμένει εξαιρετικά σημαντική. Η καθημερινή έπαρση της σημαίας και ο έλεγχος του χώρου που επιτηρεί, αποτελούν εθνική υπηρεσία υψίστης σημασίας

 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ

 

Το βασικό κτίσμα του φάρου είναι ο πύργος στην κορυφή του οποίου υπάρχει, συντηρείται και προστατεύεται το φως. Η κορυφή του πύργου είναι επίπεδη και περικλείεται από κιγκλίδωμα. Στη μέση υψώνεται κυκλική κατασκευή [χτιστή ή μεταλλική], που αποτελεί τη βάση του μηχανήματος και πάνω από αυτή τη βάση βρίσκεται ο κλωβός(βρίσκεται το φωτιστικό όργανο). Στην κορυφή του υπάρχει πάντα ο ανεμοδείκτης και το αλεξικέραυνο.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΩΝ

 

Το κυλινδρικó σχήµα του πύργου των φάρων είναι το πιο ενδεδειγµένο, κυρίως για φάρους κάποιου ύψους, οι οποίοι είναι συγχρóνως εκτεθειµένοι σε περιµετρικούς ανέµους. Είναι αποδεκτό πως η πίεση του ανέμου σε κυλινδρική επιφάνεια είναι ίση με τα 2/3 της πίεσης που θα ασκούσε ο άνεμος σε επίπεδη επιφάνεια ύψους και πλάτους ίδιου με την περίμετρο του πύργου. Η κατασκευή κυλινδρικού είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και επιλεγόταν για θέσεις για τις οποίες κρινόταν απολύτως αναγκαίο.

Το οκταγωνικó σχήµα θεωρείται αρκετά ανθεκτικó για τις ίδιες συνθήκες καταπóνησης.

Το τετράγωνο σχήµα, λιγóτερο δαπανηρó και απλούστερο στην κατασκευή, συναντιέται σε πύργους µε κάποια φυσική προφύλαξη και σε σηµεία γενικóτερα που δεν απειλούνται απó ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης