Δίχως εικόνα

Η σημασία των φάρων

  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ Συντελεί αποφασιστικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας προφυλάσσοντας ανθρώπινες ζωές και πλωτά μέσα, με το να κατευθύνει τα πλοία σε σωστές πορείες [...]