Γυναίκες και ψηφιακή εργασία

Οι γυναίκες και οι ΤΠΕ

Σε όλη την ΕΕ, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 19,1% των εργαζομένων στα επαγγέλματα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μόνο το 19 % των επιχειρηματιών ΤΠΕ στην ΕΕ είναι γυναίκες.

Τα ποσοστά είναι δυσανάλογα, διότι μόνο μία στους πέντε πτυχιούχους ΤΠΕ είναι γυναίκα και πολύ περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άντρες με σπουδές στις ΤΠΕ εγκαταλείπουν τον κλάδο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Επίσης, οι γυναίκες κερδίζουν σχεδόν 20% λιγότερο απ’ ό,τι οι άντρες συνάδελφοί τους.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες  οι γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τέταρτο των απασχολούμενων ειδικών Τ.Π.Ε., σημειώνοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους άνδρες, στην ΕΕ (29,4 %). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022 (DESI),  αποτυπώνεται η βελτιωμένη ικανότητα της Ελλάδας να στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς όπως η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις, δείχνοντας ότι το ποσοστό των γυναικών εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ (21 %) είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (19 %). Όσον αφορά στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων για την Ελλάδα για το 2020 αναδεικνύει ότι στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 29 ετών, οι γυναίκες είναι πιο ψηφιακές σε σύγκριση με τους άνδρες, με 46 % έναντι 37 %.[1]

Η παρουσία περισσότερων γυναικών στον κλάδο θα ενίσχυε τα κέρδη στην οικονομία. Η ΕΕ θα κέρδιζε 16 δισ. ευρώ ετησίως, εάν διασφαλιζόταν η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οι γυναίκες με πτυχία ΤΠΕ μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται. Επίσης, οι καταναλωτές θα απολάμβαναν πιο καλοσχεδιασμένα προϊόντα, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα ενός πιο ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού. Η ΕΕ έχει εγκρίνει μια στρατηγική που αποσκοπεί να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας, να εξαλείψει τα στερεότυπα, να προωθήσει τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εκπαίδευση και να ενθαρρύνει τις γυναίκες επιχειρηματίες. Τα ευρωπαϊκά βραβεία ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες στον τομέα ΤΠΕ έχουν ως στόχο να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών που εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και το πρόγραμμα «girls go circular» έχουν από κοινού στόχο να εμπνεύσουν τις γυναίκες να επιλέξουν σπουδές και σταδιοδρομία στον ψηφιακό τομέα. Οι λεγόμενοι κόμβοι WeHubs είναι η πρώτη κοινότητα που αποτελείται από οργανώσεις που στηρίζουν τις γυναίκες επιχειρηματίες στον ψηφιακό τομέα της ΕΕ, και δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».[2]

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης