Δραστηριότητες

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορες δραστηριότητες/λεκτικά παιχνίδια με θέματα από την επανάσταση του 1821!

Καλή επιτυχία!

crossword

Κρυπτόλεξο Α: «Οι μάχες του ’21»

wordcrypto1

Κρυπτόλεξο Β: «Οι ήρωες του ’21»

wordcrypto2

Ακροστιχίδα

Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784 – 1860)

Περίφημος θεολόγος και κληρικός από το Νιμπεγλέρ (σημερινή Νίκαια) της Θεσσαλίας. Στη Βιέννη εξέδιδε, μαζί με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη, το περιοδικό »Λόγιος Ερμής» και αργότερα στην Καλαμάτα εξέδωσε την πρώτη ελληνική εφημερίδα (»Ελληνική Σάλπιγξ»).

acrostic

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης