Εθελοντισμός.

Λέξεις συνώνυμες του εθελοντισμού

Λέξεις συνώνυμες του εθελοντισμού

Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής για κάποιο κοινωφελή σκοπό.

Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, όμως μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία πάνω στο ζήτημα αυτό: αρκετοί εκτιμούν πως, για λόγους που εξυπηρετούν τη βιωσιμότητά της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται. Η αμοιβή πραγματοποιείται με έμμεσο τρόπο, παρέχοντας στον εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή κ.α. Η έννοια “εθελοντισμός” είναι αρκετά ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει μέχρι και την εθελοντική αιμοδοσία.Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση. Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο.Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μία συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού. Αυτός ο εθελοντισμός συνήθως απευθύνεται σε νέους και συσχετίζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για θέματα όπως είναι η οικολογία, η βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολίας κ.α. Αρκετοί θεωρούν ότι αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται με ουσιαστικό στόχο για την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα, και όχι για την ανάπτυξη κάποιου αισθήματος αλληλεγγύης.Επίσης στις 5 Δεκεμβρίου του 2001 ορίστηκε ως Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού.

Γιώργος Περίδρομος.

Ένα σχόλιο στο Εθελοντισμός.

  1. Ο/Η @λέξης :-) λέει:

    Όχι ανυπόγραφα άρθρα παιδιά!

Σχολιάστε

Top