ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 001

Σχολιάστε

Top