εικ 1

Το ηλιακό μας σύστημα

0

Το ηλιακό μας σύστημα αναπαριστά τον Ήλιο (τον αστέρα), τους 8 πλανήτες (4 εσωτερικούς ή πετρώδεις: Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης, και 4 εξωτερικούς: Δίας, [...]