Επαγγέλματα με μέλλον

Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με Μέλλον

11  βίντεο για να γνωρίσουμε τον κόσμο της εργασίας στα επαγγέλματα: Μηχανικός δικτύων και βάσεων δεδομένων, τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού, εργοδηγός εξόρυξης, στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας,τεχνικός αυτοματισμών, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, στέλεχος προώθησης εξαγωγών, στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, χειριστής μηχανημάτων έργων, τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

11 βίντεο που παρουσιάζουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τις δυσκολίες και τα πλεονεκτήματα, αλλά και την κρισιμότητα αντίστοιχων επαγγελμάτων για τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά

Δείτε εδώ και https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52350/PressConf_EpaggelmataMeMellon_final.pdf

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης