Στρες: αναγνωρίζοντας τα συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισής του

Για το στρες, τα συμπτώματα και τους τρόπους αντιμετώπισής του διαβάζουμε τον ψηφιακό οδηγό αυτοβοήθειας ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εδώ