Ανοικτή μέρα προς τα σχολεία στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λάβαμε στο Σχολείο την πρόσκληση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για να συμμετέχουμε στην εκδήλωση «Ανοικτή μέρα προς τα σχολεία στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, επιδείξεις μικρών πειραμάτων και ενημέρωση για την επιστήμη της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας, τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων και τη σύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας.

Αν υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών και μαθητριών της Γ τάξης – με συμμετοχή ≥70% θα πραγματοποιηθεί διδακτική επίσκεψη στις 5/3/2020 καθώς θεωρούμε ότι θα έχει πολλαπλή χρησιμότητα για όσους και όσες θα συμμετέχουν.

Στους γονείς στάλθηκε σχετικό έντυπο.