Δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες

Μένοντας στο σπίτι, μπορείτε να αξιοποιήσετε το χρόνο σας στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες

https://brainy.gr/

https://www.lab4u.gr/

και κάνοντας εγγραφή να έχετε δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων της τάξης σας.