Από τη Λάρισα στην Ολλανδία: μια ιστορία επαγγελματικού προσανατολισμού

Ιωάννης Παληογιάννης: Από τη Λάρισα στην Ολλανδία και στο εργοστάσιο της Tesla

Ας δούμε τη διαδρομή του στις σπουδές και στο επάγγελμα, εδώ