Υποστήριξη εξ αποστάσεως της εκπαιδευτικής κοινότητας Λάρισας από το ΚΕΣΥ Λάρισας λόγω COVID-19

Υποστήριξη εξ αποστάσεως της εκπαιδευτικής κοινότητας Λάρισας από το ΚΕΣΥ Λάρισας λόγω COVID-19.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΚΕΣΥ Λάρισας:Λήψη αρχείου