Πρόσβαση δωρεάν στην Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού mysep.gr μέχρι 13/4/2020

➡️Η πλατφόρμα περιλαμβάνει:

✅ Ακαδημαϊκή Οργάνωση: Πανεπιστήμιο – Σχολή- Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση
✅Έδρα: Πόλη – ταχ. διεύθυνση – τηλ. επικοινωνίας, e-mail.
✅Αποστολή: Σκοπός του τμήματος – απόσπασμα του ιδρυτικού Φ.Ε.Κ. – τo όραμα της σχολής.
✅ Διάρκεια Σπουδών: π.χ. τμήματα με ίδιο επιστημονικό αντικείμενο & διαφορετική διάρκεια σπουδών.
✅Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών: Βασικά σημεία (κυριότερα αποσπάσματα) από επίσημο Οδηγό Σπουδών που οφείλει να γνωρίζει ο υποψήφιος. Δεξιότητες που δύναται να αποκτήσουν οι απόφοιτοι του τμήματος, μετά το πέρας των σπουδών τους. Αναλυτικά οι προσφερόμενες κατευθύνσεις του τμήματος. Σύγκριση ομοειδών τμημάτων μεταξύ τους.
✅ Ενδεικτικά Μαθήματα: του προγράμματος σπουδών.
✅Αναλυτικά όλα τα μαθήματα του τμήματος ανά εξάμηνο και κατεύθυνση.
✅ Περισσότερα στοιχεία: Ηλεκτρονική διεύθυνση τμήματος στο διαδίκτυο – Πρόσφατος οδηγός σπουδών που ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο ή το τμήμα, σε μορφή pdf. Μέσα από τον οδηγό σπουδών, επίσημη ενημέρωση για την οργάνωση την δομή και την λειτουργία του τμήματος.
✅ Άλλες Πληροφορίες: Ειδικά μαθήματα, προκαταρκτικές εξετάσεις, προκηρύξεις κ.α. αν απαιτούνται. Ιδιαιτερότητες κάθε σχολής.
✅ Τι άλλο πρέπει να ξέρω – Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές: Που μπορώ να εργαστώ μετά την αποφοίτηση μου. Άμεση πρόσβαση στα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (σε μορφή pdf). Οδηγοί επαγγελμάτων από Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, σε μορφή επίσης pdf που αναφέρονται σε τομείς απασχόλησης των αποφοίτων τους & σχετικών ερευνών επαγγελματικής αποκατάστασης τους.
✅Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος: Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που οργανώνονται από το τμήμα. Επί μέρους ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
✅ Σχετικά Επαγγέλματα: Μονογραφίες Επαγγελμάτων (αντικείμενο απασχόλησης, περιγραφή εργασιών, συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση, τομείς και κλάδοι απασχόλησης, ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες για την άσκηση τους).
✅ Βίντεο Παρουσίασης της σχολής ή του τμήματος: αξιόπιστα βίντεο από μέλη ΔΕΠ του ιδίου τμήματος ή από άλλους αξιόλογους πάντα φορείς.
✅Μετεγγραφές φοιτητών: Αντίστοιχα τμήματα άλλων ΑΕΙ.
✅ Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης: από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης
✅Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις φορέων, επιμελητηρίων ή συλλόγων, κ.α. που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω αντικείμενα.
✅Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής: Βαθμολογικά στοιχεία πρώτου & τελευταίου εισαγόμενου. Επιπλέον διαχρονική εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής των μαθητών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου από το 2010 έως και σήμερα. Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των εισακτέων από το 2010 έως και σήμερα.
✅Μηχανές αναζήτησης: τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο, ανά Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, ανά Πόλη, ανά επάγγελμα, ανά τομέα για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, κ.α.
✅Άλλες σπουδές, Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, βίντεο επαγγελμάτων, στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής, μελέτες δημοσίων φορέων ή επιμελητηρίων σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, πρόσβαση σε Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα πάντα για το Μηχανογραφικό, οδηγίες συμπλήρωσης, θέματα εξετάσεων, ειδήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.α.