Εισαγωγή Σπουδαστών με Ιδιαίτερη Καλλιτεχνική Προδιάθεση στη Σχολή Καλών Τεχνών

Μια άλλη διέξοδος για κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου υπό προϋποθέσεις είναι η  εισαγωγή σε Σχολές Καλών Τεχνών.

Όσοι/ες έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις  πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού και να έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους.

Ενδεικτικά δείτε την προκήρυξη των φετινών εισιτηρίων εξετάσεων στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Εξετάσεις για την Εισαγωγή Σπουδαστών με Ιδιαίτερη Καλλιτεχνική Προδιάθεση στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων