Ψηφιακό αποτύπωμα

Όλες οι ψηφιακές μας δραστηριότητες, όπως ενέργειες, επικοινωνίες και συναλλαγές συνιστούν το ψηφιακό μας αποτύπωμα.

Προσέχουμε σε όλες μας τις δραστηριότητες.