Τι προσφέρει ένα Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Ένα πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας όπως αυτό που θα υλοποιήσουμε)  έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν  τη σταδιοδρομία τους. Ειδικότερα:

  •    να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, των ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών τους, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.
  •    να πληροφορηθούν έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
  •    να μάθουν να αναζητούν, να επεξεργάζονται  και να αξιολογούν πληροφορίες, καθώς και να διερευνούν εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.
  •   να λάβουν την απόφαση που ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει για τον εαυτό τους, για τις σπουδές & τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν.
  •   να καταρτίσουν το ατομικό τους σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθούν ομαλά και ταυτόχρονα δυναμικά στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης