Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

«Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών»  ένας οδηγός που απευθύνεται στους γονείς των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου, καθώς η ηλικία αυτή είναι η πιο σημαντική για την εκπαιδευτική πορεία και τις επαγγελματικές επιλογές, αλλά και στους γονείς μεγαλύτερων μαθητών.

Αναφέρεται στις προσεγγίσεις με τις οποίες οι γονείς μπορούν να συμβάλουν θετικά στην υλοποίηση των στόχων των παιδιών τους, στη διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμανσης της προσωπικότητας των παιδιών, στους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές τους, καθώς και στις δυνατότητες ενημέρωσης που υπάρχουν σχετικά με την αγορά εργασίας.Λήψη αρχείου

Πηγή:  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης