Το λιοντάρι της Νεμέας

Ο πρώτος άθλος του Ηρακλή ήταν το λιοντάρι της Νεμέας. Το λιοντάρι αυτό το είχε μεγαλώσει η Ήρα. Είχε πάρα πολύ γερό δέρμα και τα [...]