Απόσπασμα από το “Απόγευμα”, Κική Δημουλά

Ένα κομμάτι άνεμος που έπεσε

στο δρόμο κάθισε κι έπαιξε στα

σύρματα του ηλεκτρικού μια μελωδία

σιγανή αφιερωμένη

στη διάθεσή μου.

 

Επιλογή: Αλεξάνδρα Μαργαρίτη