“Άδικες Ψευδαισθήσεις”, Χρύσα Σιαλιάκη

Και ποιός έδωσε το δικαίωμα

Στον οποιοδήποτε,

Στην κάθε αγάπη και εχθρό,

Στον κάθε άγνωστο,

Στον κάθε φίλο και αγαπητό,

 

Να μιλήσει και να πει

«Σ” αγαπώ»,

Ή μήπως, έναν πόνο μοχθηρό,

παρόμοιο στο «σε μισώ».

Κάτι το βαθυστόχαστο

Ή κάτι το τελείως ανιαρό.

Κάτι τα… Ατελή,

Σε εμάς, τους έξυπνους,

Τους -ίσως- «Ανιδιοτελείς»,

 

Που μπόρεσαν και αρνήθηκαν

Τα δώρα της φύσης

Και του ίδιου του ουρανού,

 

Και ανέχτηκαν να ζήσουν

Ανάμεσα σε ξένους,

Τυφλοί στα αλήθεια των πικρών ψευδαισθήσεων

Του ανούσιου υλικού.

 

Επιλογή: Δήμητρα Σιαλιάκη