Πρωινές ανακοινώσεις

picture5.png

Άλλη μια πρωτοποριακή χρονιά ξεκινάει στο σχολείο μας με τη συνεργασία των παιδιών του 15μελούς. Ένα μέλος του  ανέλαβε να γράψει μια σελίδα με τα ιστορικά γεγονότα που είχαν γίνει πριν από χρόνια εκείνη την ημέρα με σκοπό την πληροφόρηση. Έτσι, από εκείνη την ημέρα και μετά, καθιερώθηκε ότι μια Παρασκευή κάθε μήνα ένα μέλος του 15μελούς θα μιλάει στην ώρα της προσευχής για τα σημαντικά γεγονότα που έγιναν εκείνη τη χρονολογία. Μέχρι τώρα μας έχουν πληροφορήσει δύο μαθητές: η Καλαϊτζίδου Ζέτα, μαθήτρια του δεύτερου τμήματος της Β” γυμνασίου, που μίλησε για τον μήνα του Νοεμβρίου και ο πρόεδρος του 15μελούς Κωσταντέλης Σωκράτης, μαθητής του δεύτερου τμήματος της Γ” γυμνασίου, που μίλησε για τον μήνα του Δεκεμβρίου. Ραντεβού τον Ιανουάριο!

 

Λέξεις: Κωνσταντέλης Σωκράτης