Διαδικτυακή συνάντηση

Στα πλαίσια του Συλλογικού προγραμματισμού σχεδίου Δράσης του σχολείου μας στον τομέα « Σχολείο – Οικογένεια»  με σκοπό να αναπτυχθεί η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, μέσω δράσεων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με γονείς.

Μετά από πρόσκληση της διευθύντριας του 1ου Δ. Σχ. Αμπελώνα προς τους γονείς / κηδεμόνες  και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ»

Εισηγήτριες της εξαιρετικής  παρουσίασης ήταν  η κ. Γερασοπούλου Ιωάννα, ψυχολόγος. και η κ. Παπακωστούλη Αντωνία, κοινωνική λειτουργός.

Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις κρίσεων και τρόποι αντιμετώπισής τους.