Εκπαιδευτική Βαλίτσα ΓΗ 2030

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Μαρ• 04•23

Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στην τάξη στις αρχές του Φεβρουαρίου 2023 την εκπαιδευτική  Βαλίτσα «ΓΗ 2030».

IMG_20230216_120153

Η βαλίτσα αυτή  διακινείται στα σχολεία (από Α΄ Δημοτικού ως Γ΄ Γυμνασίου) από τον φορέα Άγονη Γραμμή Γόνιμη(Δημιουργός Βαλίτσας: Χαρά Μαραντίδου -MULO Creative Lab), με την υποστήριξη της  HELLENiQ ENERGY,  έχει την έγκριση του ΙΕΠ, είναι προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η θεματική της αφορά το περιβάλλον και στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων:

Α. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (Κριτική Σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Β. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Γ. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές Δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)

Δ. Δεξιότητες κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση Συγκρούσεων, Πολιτειότητα)

Ε. Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

ΣΤ. Πλάγια Σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη – κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές)

IMG_20230223_122432

«Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος που συνοδεύει τη Βαλίτσα  είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών  με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως έχουν διαμορφωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (https://sdgs.un.org/goals), και η δημιουργία πρεσβευτών για τη διάχυση των Στόχων στο ευρύ κοινό.

Το εκπαιδευτικό υλικό της Βαλίτσας ΓΗ 2030 δίνει τη δυνατότητα στον/ην μαθητή/τρια να αναστοχαστεί και να συνειδητοποιήσει την ευθύνη του/της για ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο και το φυσικό περιβάλλον, καλλιεργεί τον σεβασμό και την ενεργοποίηση των μαθητών και προτρέπει στην αλλαγή στάσης με στόχο τη προστασία του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος.

IMG_20230217_122723

Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στην ερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση. Θέτει ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απαντήσεις. Προβληματίζει και αποτελεί αφορμή για διάλογο. Κάθε στόχος και κάθε δράση μπορεί να δουλευτεί από πολλά παιδιά με διαφορετικές δεξιότητες, κάνοντάς τα να υιοθετήσουν τον Στόχο και να τον φέρουν στα μέτρα τους, χωρίς να υπάρχει σωστό ή λάθος στην αντιμετώπιση των δράσεων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συμπερίληψη όλης της ομάδας, αλλά και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με τις διακρίσεις. Όλες οι δράσεις είναι βιωματικού χαρακτήρα.

IMG_20230224_110755

IMG_20230225_094757

Έτσι, δεν είναι ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι με κανόνες, αλλά ένα παιχνίδι με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης που εκπαιδεύει μεταδίδοντας γνώση στους μαθητές/στις μαθήτριες.

IMG_20230224_112033

Η Εκπαιδευτική Βαλίτσα ΓΗ 2030 περιλαμβάνει 17 στρογγυλές σελίδες που αντιστοιχούν στους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατάλληλα τοποθετημένες δημιουργούν μια υδρόγειο, ένα τρισδιάστατο, στην ουσία, βιβλίο.https://youtu.be/7w0zmQltfSc 

Σε κάθε σελίδα από τη μια πλευρά της παρουσιάζεται ο Στόχος, ενώ από την άλλη η Δράση που συνδέεται με τον Στόχο και προτείνεται ως δραστηριότητα για  τα παιδιά. Ο κάθε Στόχος εισάγεται «εννοιολογικά» με ένα ρήμα-ενέργεια, το οποίο δηλώνει το κεντρικό νόημα του κάθε Στόχου.

IMG_20230217_112527 - Αντιγραφή

Μέσα στη Βαλίτσα συμπεριλαμβάνονται έντυπα τα οποία εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό στην τάξη. Συγκεκριμένα, η δομή που ακολουθείται σε κάθε έντυπο οδηγιών είναι η εξής:

●             Για κάθε στόχο δίνεται η ερμηνεία που έχει αποδοθεί από τον ΟΗΕ.

●             Παρουσιάζεται το ρήμα με το οποίο εισάγεται ο Στόχος.

●             Αναφέρονται και άλλοι Στόχοι με τους οποίους ο συγκεκριμένος Στόχος μπορεί να συνδεθεί, δεδομένου ότι κάποια θέματα θίγονται σε περισσότερους από έναν Στόχους.

●             Αναλύεται το περιεχόμενο της Σελίδας Στόχου με προτάσεις για συζήτηση και έρευνα.

●             Αναλύεται το περιεχόμενο της Σελίδας Δράσης και δίνονται οδηγίες για την καλύτερη οργάνωση της δράσης.

●             Παρουσιάζεται το συνοδευτικό αντικείμενο του Στόχου και τρόποι χρήσης του.

●             Παρουσιάζονται εξωτερικοί σύνδεσμοι (με QR codes) και εναλλακτικές προτάσεις δράσεων.

IMG_20230301_131104

Τέλος, κάθε Στόχος συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό αντικείμενο, το οποίο είτε αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα μικρής διάρκειας είτε είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της προτεινόμενης δράσης στη Σελίδα Δράσης.»

Από το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=91702&section=5

IMG_20230301_133632

 

Κατά την παραμονή της Βαλίτσας στην τάξη σε διάστημα τριών εβδομάδων συζητήσαμε για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, προβληματιστήκαμε, δημιουργήσαμε, διασκεδάσαμε, μάθαμε , παρακολουθήσαμε, συνεργαστήκαμε, οραματιστήκαμε και σχεδιάσαμε το μέλλον της Γης μας, όπως της αξίζει και όπως αξίζει να είναι για όλα τα πλάσματα του πλανήτη. Δεσμευτήκαμε να πράξουμε ότι μπορεί να περνάει από το χέρι μας για να την κάνουμε έναν ασφαλή, ειρηνικό, δίκαιο, δημοκρατικό, συμπεριληπτικό, υγιή και ισορροπημένο κλιματικά τόπο για όλους και όλες μας.

IMG_20230303_093849 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος σχεδιάσαμε ποιο αντικείμενο θα βάζαμε εμείς στη Βαλίτσα, για ποιο λόγο και ποιον Στόχο θα αφορούσε: https://schoolpress.sch.gr/1dimnioniaatt/files/2023/03/Ζωγράφισε-ένα-αντικείμενο-που-θα-μπορούσε-να-βρίσκεται-στη-Βαλίτσα-ΓΗ-2030.pdf

IMG_20230303_191742 - Αντιγραφή - Αντιγραφή

IMG_20230303_191853 - Αντιγραφή

Δεν παραλείψαμε να συμπληρώσουμε το δικό μας ατομικό φύλλο αξιολόγησης για το πρόγραμμα.

https://schoolpress.sch.gr/1dimnioniaatt/files/2023/03/Κριτ.-Αξιολογησης-Βαλίστα-Γη-2030.pdf

Οι περισσότεροι/ες ξεχωρίσαμε τον Στόχο 13: Δράση για το Κλίμα (6 άτομα), τρεις επέλεξαν τον Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων, δύο τον Στόχο 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση, δύο τον Στόχο 7: Φτηνή και Καθαρή ενέργεια, ένας τον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, μία τον Στόχο 14: Ζωή στη Θάλασσα και ένας τον Στόχο 17: Συνεργασία για τους Στόχους.

IMG_20230303_192330 - Αντιγραφή

Στις δραστηριότητες τα περισσότερα παιδιά είπαν ότι προτίμησαν το Κουμπί (δημιουργική σκέψη) πέντε άτομα, το Σκοινί (δεξιότητα συνεργασίας) 4 άτομα, το Μανταλάκι (εναλλακτική σκέψη) τρία άτομα, το Ηλιακό Πάνελ (πειραματισμός) τρία άτομα και τη Μαγειρική (παιχνίδι και Ισότητα) δύο άτομα.

IMG_20230303_192522 - Αντιγραφή

Στην ερώτηση «Πώς θα αξιοποιήσεις τις γνώσεις που αποκόμισες από την εκπαιδευτική Βαλίτσα ΓΗ 2030 στην καθημερινή σου ζωή;» διαβάστε μερικές από τις απαντήσεις:

«Να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα» 4 παιδιά

«Θα δράσουμε για τους Στόχους» 2 παιδιά

«Θα μιλήσω στους άλλους για τους 17 Στόχους και θα τους πείσω να βάλουνε ηλιακά πάνελ».

«Για τους 17 Στόχους να βοηθήσουμε λίγο, ας πούμε να δίνουμε ρούχα και φαγητό».

«Να μην χαλάμε ρεύμα».

«Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον».

«Θα προσπαθήσω να κάνω ότι καλύτερο μπορώ για να κάνω τον κόσμο καλύτερο».

«Θα τις αξιοποιήσω πετώντας τα σκουπίδια στον ειδικό κάδο».

«Θα βάλω ηλιακά πάνελ στο σπίτι μου και θα φυτέψω λουλούδια».

«Θα καθαρίσουμε τις θάλασσες για να είναι καθαρές και να μην τα τρώνε τα ψάρια».

«Θα μαζεύω το νερό από την ταράτσα , όταν βρέχει για να ποτίζω τα φυτά».

«Δεν θα πετάω τα μανταλάκια μου, όταν χαλάνε γιατί αποδείχθηκε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με αυτά».

IMG_20230303_192651 - Αντιγραφή

Στην ερώτηση: «Υπάρχει κάτι που σε δυσκόλεψε στη χρήση της εκπαιδευτικής βαλίτσας ΓΗ 2030 και θα ήθελες να αλλάξει;» όλοι και όλες απάντησαν : ΟΧΙ!

Ακούστε τις ιδέες μας: «Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα μανταλάκι;» https://drive.google.com/file/d/1eQC6QA1PN1zNL7CSdND7F1q2X9KLJSaX/view?usp=share_link

Παρακολουθήστε την πρώτη επαφή μας με τη Βαλίτσα ΓΗ 2030 στην τάξη: https://drive.google.com/file/d/19SR_UKyLCobnhM_q8PsApxRoGxh7e_az/view?usp=share_link

 

ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΗ 2030/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ που χρησιμοποιήσαμε στην τάξη

Ιστοσελίδες:

 1. See What Undocumented Immigrants Carry Across the Border(TIME):

https://time.com/3647891/undocumented-immigrants-bags/

 1. How ‘Ugly’ Fruits and Vegetables Can Help Solve World Hunger (National Geographic)

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/global-food-waste-statistics

 1. Hungry Planet Family Food Portraits

https://www.menzelphoto.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w

 1. Where our food crops come from

https://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/

 1. 10 Pictures of How People Around The World Get Their Water

https://www.globalcitizen.org/en/content/pictures-of-how-people-get-water-around-the-world/

 1. Σχεδία αρτ: To περιοδικό δρόμου δίνει δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους να ξανακερδίσουν τις ζωές τους (Athens Voice)

https://www.athensvoice.gr/life/perivallon/440828/shedia-art-periodiko-dromoy-dinei-deyteri-eykairia-se-kapoioys-na/

 1. Aerial photos reveal the stark divide between rich and poor (BBC NEWS)

https://www.bbc.com/news/in-pictures-45257901

 1. Recycled Toy Sculptures -Robert Bradford

https://thecoolhunter.net/robert-bradford-recycled-toy-sculptures/

 1. World’s Largest Lesson

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html

(Εξερευνώντας το χάρτη της ιστοσελίδας μπορείτε να δείτε αναρτήσεις του σχολείου μας από τα προηγούμενα χρόνια)

 

Βίντεο:

 1. A look at « Journeys to school », around the world(UNESCO)

https://www.youtube.com/watch?v=MxBfqd639BE

 1. A Class That Turned Around Kids” Assumptions of Gender Roles!

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY&t=37s

 1. Gender Equality Explained By Children

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM&t=5s

 1. My brother – Ο αδερφός μου

https://www.youtube.com/watch?v=Y03P3l-eLBE&t=54s

 1. Τήλος: Ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί – futuris (Euronews)

https://www.youtube.com/watch?v=mwVzIxH43UA

 1. Greta Thunberg: Η ατρόμητη 16χρονη που τα βάζει με τους ισχυρούς για τη διάσωση του πλανήτη (CNN-Greece)

https://www.youtube.com/watch?v=yJRM2UtCIPQ

 1. Ending Overfishing -MEDASSET (Mediterranean Association to Save the Sea Turtles)

https://www.youtube.com/watch?v=RpmbTRNN_cQ

 1. Body percussion by Latin Groove kids

https://www.youtube.com/watch?v=5AhrTeBVW4M

 

Εφαρμογή:

Υπολογισμός Οικολογικού Αποτυπώματος

http://www.footprintcalculator.org/home/en

 

IMG_20230302_105858

Σχολιάστε

Top