Το 1ο Δημοτικό Σχολείο γίνεται μέλος των «Οικολογικών Σχολείων»

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Απρ• 12•24

Τη φετινή χρονιά 2024 έχουμε τη χαρά να εντάξουμε το σχολείο μας στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία». Το Δίκτυο συντονίζει το Παγκόσμιο Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education-FEE). Για την Ελλάδα εθνικός χειριστής του Δικτύου είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης(ΕΕΠΦ).Το ΔΘΔ  και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘΑ.

Για τα «Οικολογικά Σχολεία» μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα τους:

https://www.ecoschools.global/national-offices.

Για την Ελλάδα μπορούμε να βρούμε πληροφορίες στην ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: https://www.ecoschools.gr/

Ο στόχος του Δικτύου

Στόχος του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.

 

Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το σχολείο μας είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «Μαθαίνω για τα Δάση» που επίσης  συντονίζει το Παγκόσμιο Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education-FEE). Για την Ελλάδα εθνικός χειριστής του Δικτύου είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης(ΕΕΠΦ). Το ΔΘΔ  και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘΑ.

3ecoschools-meiono-apotypoma-002

Σχολιάστε

Top