Η ρομποτική στο σχολείο μας

Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει στο σχολείο µας Οµάδα Ροµποτικής στην οποία συµµετέχουν µαθητές από διάφορες τάξεις και Ειδικότητες . Μαθαίνουµε να συνεργαζόµαστε και να δηµιουργούµε έργα τα οποία και παρουσιάζουµε στα Πανελλήνια Συνέδρια Πληροφορικής κάθε Χρόνο στο ΝΟΕΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη. Φέτος για 1η φορά θα Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει στο σχολείο µας Οµάδα Ροµποτικής στην οποία συµµετέχουν µαθητές από διάφορες τάξεις και Ειδικότητες . Μαθαίνουµε να συνεργαζόµαστε και να δηµιουργούµε έργα τα οποία και παρουσιάζουµε στα Πανελλήνια Συνέδρια Πληροφορικής κάθε Χρόνο στο ΝΟΕΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη. Φέτος για 1η φορά θα υγρό δεν ενεργοποιείται το αυτόµατο πότισµα ενώ σε αντίθετη περίπτωση εάν είναι στεγνό ενεργοποιείται. Είναι µία οµάδική εργασία την οποία και διασκεδάσαµε γιατί πολλοί από εµάς προερχόµαστε από αγροτικές οικογένειες και έτσι µπορούµε να ανακαλύπτουµε τρόπους να διευκολύνουµε την ζωή µας.

Περιµένουµε λοιπόν µε πολύ αγωνία την έκβαση του ∆ιαγωνισµού !!!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης