διδακτικό προσωπικό

Αναγνωστοπούλου Διονυσία, Φιλόλογος, Διευθύντρια
Γεωργιάδης Νικόλαος, Θεολόγος, Υποδιευθυντής
Σταματάκου Ευδοκία, Φιλόλογος
Λεοντίτση Χριστίνα, Φιλόλογος
Κεφαλά Παναγιώτα, Φιλόλογος
Τσιρίδης Γεώργιος, Φιλόλογος
Παπαϊωάννου Ελένη, Φιλόλογος
Κρανίου Κωνσταντίνος, Μαθηματικός
Μαμνιόγλου Αναστάσιος, Μαθηματικός
Συμεωνίδης Μιλτιάδης, Φυσικός
Ανδρεάδης Πρόδρομος, Φυσικός
Κερμελιώτου Ευαγγελία, Χημικός
Τσοπόγλου-Γκίνη Δέσποινα, Βιολόγος
Φώτη Μαρία Γαλλικής, Φιλολογίας
Μαραθιανάκη Μαρία Αγγλικής, Φιλολογίας
Κανίδου Φανή, Γερμανικής Φιλολογίας
Καραλέκα Σοφία, Καλλιτεχνικών
Στρατιώτης Βασίλειος, Κοινωνικών Επιστημών
Χωριανοπούλου Αμαλία, Φυσικής Αγωγής
Μελλάς Δημήτριος, Μουσικών
Βερούση Μαρία, Μηχανολόγος
Αξιώτου Κατερίνα, Πληροφορικής
Μπάρλα Θεοδώρα, Πληροφορικής

Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης:

Παππά Κωνσταντίνα, Φιλόλογος
Μαργαρώνης Στέφανος, Φυσικός

Αφήστε το σχόλιο σας στο "διδακτικό προσωπικό"

Σχολιάστε

Top