Για έναν κόσμο | Σταματία Αναγνωστοπούλου [Γ1]

Lonely businessman walking towards city. This is entirely 3D generated image.

 

 

Για έναν κόσμο θα μιλήσω

Για το μέλλον ίσως και το παρόν

Για ανθρώπους με εξώφυλλο παλιό

 

Για έναν κόσμο θα μιλήσω

που το θαύμα είναι απόν

κι άνθρωποι δεν ακουμπούν τον ουρανό

 

Για έναν κόσμο θα μιλήσω

ίσως μαύρο κάποτε γαλανό

Αν δεν σε δω θα πει είμαι απών

Top