Το όνειρο | Γιακουμάκη Δάφνη [Γ3]

Bedroom with moonlight and smoke

 

 

Ύπνος ακριβός

πολλά τα όνειρα του κόσμου

αυτό το ένα

όμως

εντύπωση μου έκανε

 

Παίς κρεβατωμένος

νιώθει έναν σφυγμό

σαν αντικρύζει την

απεραντοσύνη του

μέγα τ´ ουρανού

 

Μια γαλήνη τον εβρήκε

στο φωτεινό σκοτάδι

τυλίγεται και πέφτει

όλο πέφτει, πέφτει

Top